Praktisk information

Grønne områder
Der er i 2015 indgået aftale med Janus Totalservice, Bindslev, om vedligeholdelse af foreningens grønne områder.

Såfremt der er bemærkninger eller andet vedrørende vedligeholdelse af områderne bedes der rettet henvendelse til bestyrelsen.

Snerydning
Der forventes – som tidligere år – indgået aftale med Vennelyst, Hjørring, omkring snerydning af foreningens veje og enkelte stier.

Såfremt der er bemærkninger eller andet vedrørende snerydning bedes der rettet henvendelse til bestyrelsen.

Defekt gadebelysning etc.
Såfremt der opleves defekt gadebelysning, huller i vejen eller ses rotter etc. skal der rettes direkte henvendelse til Hjørring Kommune.

Dette kan gøres via denne side.