Logo

 

 

Bestyrelsen for grundejerforeningen H. C. Andersens Vej & Spangkærparken byder dig velkommen til foreningens hjemmeside.

Foreningens formål er:

  • At varetage medlemmernes tarv såvel overfor det offentlige, som overfor private i alle spørgsmål af fælles interesse.
  • Forestå driften og vedligeholdelsen af beplantningsbælter, friarealer, legeområder samt private fællesveje og stier, herunder også belysning, såfremt disse ikke er overtaget af det offentlige.

Da vi gerne vil gøre denne hjemmeside så brugervenlig som muligt, er ideer og forslag til forbedringer velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen